Samsung Nvidia AMD

Представлен монитор Corsair Xeneon 34WQHD240-C с панелью Samsung QD-OLED

Подробнее
DMCA